Autonom körning​
Forskningsprojekt, 2011 – 2016

Målet med projektet är att utveckla ett taktiskt ramverk för beslutsfattande, i samspel med omgivande trafik. Syftet med det taktiska ramverket är framställa en generisk modell som fångar hur relevanta signaler i trafikmiljön kan tolkas i en trafiksituation, och därefter avgör rätt handling för den specifika situationen. Tolkningen av situationen, och motsvarande process för beslutsfattande, bör vara helt automatiserade. De ska alltså inte vara beroende av att föraren bidrar med ytterligare information om sammanhanget, eller åsidosätter de valda åtgärderna. Valet av åtgärd ska inte heller vara beroende av något ledarfordon. Ramverket kommer alltså att erbjuda ett system för helt automatiserad körning, som varken är beroende av föraren eller av ett ledarfordon för att kunna tolka trafikinformation och fatta rätt beslut.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Erik Coelingh

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Paolo Falcone

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Julia Nilsson

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-04557
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/A...

Senast uppdaterat

2018-05-28