Tystare transporter för effektivare distribution
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Syftet med projektet är att öka transporteffektiviteten genom att ta fram möjliga scenarier och definiera kravsättning för transportfordon så att de kan användas för distribution nattetid i tätbebyggda områden i Sverige. Projektet ämnar även att ta fram en demonstrator för validering av slutsatser. Förväntade effekter och resultat Projektet kommer att resultera i kravsättning för distributionsfordon som gör det möjligt att ställa om till effektivare transporter kvälls- och nattetid i tätbebyggda områden för vissa typer av gods. En sådan omställning ger en minskad belastning på miljön, samtidigt som den ger utökade affärsmöjligheter inom transportsektorn. Planerat upplägg och genomförande Projektet är uppdelat i tre olika delar. En del som fokuserar på nödvändig kravsättning respektive strukturell inverkan på samhället, en del som fokuserar på minskad ljudalstring från fordon, samt en del som består i en demonstrator för verifiering av resultat.

Deltagare

Patrik Höstmad (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Penny Bergman

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Jens Forssén

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Astrid Pieringer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

JABA Group AB

Högsäter, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

YKI, Ytkemiska Institutet AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-01805
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ty...

Senast uppdaterat

2018-05-28