AIMMIT - Integrering av multimodal interaktionsteknologi i fordon
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

AIMMIT är ett forskningsprojekt inom området Människa-Maskin-Interaktion eller HMI. Det kommer att utforska nya koncept för interaktion mellan förare och med fordonets system för underhållning, kommunikation och information baserat på multimodala och avancerade visuella teknologier.

Målet är att tillämpa principerna och teknologierna från detta projekt på en ny generation av fordons-HMI som medger att föraren kan utföra komplexa uppgifter på ett trafiksäkert sätt. Ökad kundtillfredsställelse är också en viktig aspekt.

Projektledare: Claes Edgren, Volvo Cars Cooperation

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Fredrick Ekman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Mikael Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Semcon

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04693
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15