Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles
Forskningsprojekt, 2012 – 2017

Fokus kommer att vara på automatiska nödbromssystem för tunga fordon och hur aktiv styrkraftsåterkoppling kan konstrueras för att hjälpa föraren att hålla en fordonskombination i sitt körfält framtill fullt stopp. Systemet skall kompensera för möjliga störningar som t.ex ojämnt friktionsförhållande eller skadad framaxelinstallation p.g.a kollision, och samtidigt m.h.a de tillgängliga aktuatorerna hålla fordonskombinationen på rätt kurs.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Leo Laine

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Kristoffer K D Tagesson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Sentient⁺

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-00938
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

VINNOVA

Projekt-id: 2015-04817
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/A...

Senast uppdaterat

2018-05-28