Stödstrategier medelst vindkraftverk för elsystem med lågt tröghetsmoment och med hög andel av vindkraft
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Vindkraftverk med variabel rotationshastighet levererar till skillnad mot traditionella synkrongeneratorer inget tröghetsmoment till elnätet vid störningar. Därför finns det i elnät med hög andel vindkraft även en risk för brist på tröghet i systemet, detta kan i sin tur leda till stora frekvensvariationer vid störningar i elnätet. Målet med projektet är att undersöka nyttan med den kinetiska energin som finns tillgänglig hos ett vindkraftverk.Därefter kommer risken att nå en för låg tröghet i elnätet att utvärderas med hjälp av ett probabilistiskt synsätt till elnät med hög andel vindkraft. Två stödstrategier för att leverera extra tröghetsmassa och minska risken för låg tröghetsmassa i elnätet kommer att undersökas. Slutligen kommer det ekonomiska värdet hos de tidigare beskrivna stödstrategierna för elnätet utvärderas genom en kostnad-nytta-analys.

Deltagare

Peiyuan Chen (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Massimo Bongiorno

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Ola Carlson

Centrumföreståndare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Mattias Persson

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/I...

Senast uppdaterat

2015-05-05