Optiska datakablar med multi-Tbit/s kapacitet
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Den exponentiella ökningen av internettrafik och datorkapacitet ställer allt högre krav på de optiska kablar och förbindningar som i allt högre grad används för dataöverföring. På lång sikt räcker inte en vidareutveckling av nuvarande teknologier utan nya koncept och tekniska lösningar behövs för att möjliggöra optiska förbindningar med en kapacitet på flera Tbit/s, mer avancerade förbindningsarkitekturer och väsentligt lägre energiförbrukning. Projektet syftar till att göra detta möjligt genom tvärdisciplinär forskning med expertis inom optoelektronik, elektronik och optisk kommunikation och fokuserar på lösningar baserade på vertikalkavitetslasrar (VCSELs) och multimodfibrer. Vi kommer att utveckla nya generationer av komponenter och kretsar för snabbare och mer effektiva sändare och mottagare, lasermatriser för nya förbindningsarkitekturer som utnyttjar mer avancerade former av rums- och våglängdsmultiplexering, och vi kommer att applicera nya modulationsformat med bättre spektral effektivitet samt nya metoder för elektronisk kompensering. Genom nära samarbete med svensk industri möjliggör vi effektiv tekniköverföring och tidigt utnyttjande av resultat. Mer specifikt siktar vi på att demonstrera optiska förbindningar med en kanalkapacitet på 56 Gbit/s vid binär modulering och 100 Gbit/s vid multinivåmodulering, i båda fallen med en energiförbrukning

Deltagare

Anders Larsson (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: SE13-0014
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-30