Analysis of the SHRP2 Naturalistic Driving Study Data
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Trent Victor (kontakt)

Adjungerad professor vid SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Jonas Bärgman

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksprevention

Marco Dozza

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksprevention

Holger Rootzen

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

National Academy of Sciences (NAS)

Projekt-id: 350
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-16