Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

En av de viktigaste utmaningar svensk telekomindustri står inför är: hur kan kapaciteten i det trådlösa backhaul-nätverket uppgraderas till att supporta de enormt ökade datatakter som förväntas krävas när 5G-nätverket rullas ut runt 2020? Vår målsättning är att demonstrera överföringshastigheter på minst 100 Gbits/s, och en spektral-effektivitet på minst 100 bits/s/Hz, i en omgivning som är typisk för framtidens trådlösa backhaul-nätverk.

I detta projekt kommer vi att utveckla flerantenn-system (MIMO) för att svara upp till framtidens behov i backhaul-nätverket, genom att driva line-of-sight (LOS)-MIMO till den absoluta gränsen för prestanda, och genom att utveckla effektiv punkt-till-multipunkt backhaul-kommunikation. Projektet kommer därmed att säkra en fortsatt dominerande marknadsandel för Ericssons trådlösa backhaul-lösningar, och det kommer att bidra till att stärka Chalmers roll som ett ledande universitet inom MIMO-tecknologi och algoritmer.

Deltagare

Thomas Eriksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Koen Buisman

Gästforskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Christian Fager

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Marianna Ivashina

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Dhecha Nopchinda

Forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Amina Piemontese

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Herbert Zirath

Enhetschef vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-01855
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-17