Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

En av de viktigaste utmaningar svensk telekomindustri står inför är: hur kan kapaciteten i det trådlösa backhaul-nätverket uppgraderas till att supporta de enormt ökade datatakter som förväntas krävas när 5G-nätverket rullas ut runt 2020? Vår målsättning är att demonstrera överföringshastigheter på minst 100 Gbits/s, och en spektral-effektivitet på minst 100 bits/s/Hz, i en omgivning som är typisk för framtidens trådlösa backhaul-nätverk.

I detta projekt kommer vi att utveckla flerantenn-system (MIMO) för att svara upp till framtidens behov i backhaul-nätverket, genom att driva line-of-sight (LOS)-MIMO till den absoluta gränsen för prestanda, och genom att utveckla effektiv punkt-till-multipunkt backhaul-kommunikation. Projektet kommer därmed att säkra en fortsatt dominerande marknadsandel för Ericssons trådlösa backhaul-lösningar, och det kommer att bidra till att stärka Chalmers roll som ett ledande universitet inom MIMO-tecknologi och algoritmer.

Deltagare

Thomas Eriksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Koen Buisman

Forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Christian Fager

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Marianna Ivashina

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Dhecha Nopchinda

Doktorand vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Amina Piemontese

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Herbert Zirath

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-17