Engineering Tool Chain for Efficient and Iterative Development of Smart Factories (ENTOC)
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Fabian (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Algoryx Simulation AB

Umeå, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02716
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28