ShipCLEAN - Energieffektivare sjötransporter genom optimering av kopplade transportlogistik- och energisystemanalyser
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Sjöfarten står idag för 90% av världens godstransporter. Prognoser för världens transportbehov 2050 tyder på en fördubbling jämfört med dagens nivå det vill säga antalet sjötransporter kommer att öka. Samtidigt ställs krav att sjöfarten måste bli mer tranporteffektiv och innan 2050 minska sina utsläpp av växthusgaser till 40% av 2005-års nivå. I tvärvetenskaplig forskning kommer projektet att generera kunskap, metoder och modeller som bidrar till att sjöfarten som transportlösning kan energieffektiviseras för att nå målen 2050 med efterfrågat transportbehov och minimerad energiförbrukning. Projektet kopplar metoder och modeller inom transportlogistik, transportekonomi och energisystemanalys i en unik modell, ShipCLEAN, som används i optimering av det marina transportsystemet för att minimera energiförbrukningen. Tekniska lösningar och förändringar i transportkedjan för 4 fartyg presenteras i fallstudier med mätningar och scenariobaserade analyser: RoPax, bulk/tank, RoRo och containerfartyg.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Ruihua Lu

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Wengang Mao

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Bengt J Ramne

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Fabian Tillig

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

American Bureau of Shipping (ABS)

Köpenhamn, Denmark

Danaos Corporation

Attika, Greece

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

Lloyd's Register Emea Filial Sverige

Göteborg, Sweden

Marine Benchmark

Göteborg, Sweden

ScandiNAOS AB

Göteborg, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

Svenska Orient Linien

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44454-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

2020

Decarbonizing maritime transport: A Ro-Pax case study

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/S...

Senast uppdaterat

2020-01-16