Understand Normal and Abnormal Driving Behavior in Work Zones: Phase II
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

The goal of this research is to use statistical descriptions of normal driving behavior to identify abnormal behavior (i.e., deviations from normal) as the basis for countermeasures.

Deltagare

Selpi Selpi (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Pinar Boyraz Baykas

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Jordanka Kovaceva

Projektledare forskning vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Robert Thomson

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

University of Michigan

Ann Arbor, USA

Finansiering

Federal Highway Administration (FHWA)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-13