Performance Based Standards II
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Den stora ökningen i behov av godstrafik, den ökande trängseln i vägnätet och miljökrav på transporter gör fordon av typen ´High Capacity Transport´ (HCT) till ett attraktivt alternativ till dagens konventionella tunga fordonskombinationer. Ett alternativ som också medför betydande ekonomiska fördelar. HCT fordon på upp till 74t kommer att introduceras i Sverige under april 2018 och i framtiden introduceras möjligen HCT fordon längre än 25,25m. Därför bör de befintliga förordningarna uppdateras för att garantera säkra HCT fordon. En variant för att reglera tunga fordons tillträde till vägnätet är att använda prestandabaserade kriterier, eller Performance Based Standards (PBS). Vid prestandabaserade föreskrifter så specificeras kriterier för prestandanivåer som ett fordon måste uppfylla istället för att sätta gränser för fordonets längd eller vikt. Projektet "PBS för HCT i Sverige" (2013-2017) resulterade i ett förslag om ett PBS-system för Sverige med hänsyn till svenska förhållanden och vinterväglag. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla det föreslagna PBS-systemet och att stödja genomförandet av det. En viktig aspekt som kommer att undersökas är utveckling av standarddäck för bedömning av HCT-fordon. Ett annat viktigt resultat kommer att vara demonstratorer för bedömning av HCT-fordon, utvecklade baserat på det föreslagna PBS-systemet. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, koordinerar projektet där övriga parter i projektet är Volvo, Scania, Nokian, Transportstyrelsen, Trafikverket, Chalmers, Uleåborgs universitet och Parator. Projektet beräknas starta i augusti 2018 och avslutas i slutet av september 2020. Den totala budgeten för projektet är 10,28 MSEK, där hälften söks från Vinnova.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Nokian Renkaat

Nokia, Finland

Oulun Yliopisto

Oulu, Finland

Parator Industri

Bollnäs, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Transportstyrelsen

Norrköping, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-01934
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-17