Octopi: Säker Programering för Sakernas Internet
Forskningsprojekt , 2018 – 2023

(Summary in english)

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

John Hughes

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Koen Lindström Claessen

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Carl-Johan Seger

Forskningsprofessor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Mary Sheeran

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

LumenRadio AB

Göteborg, Sweden

Pelagicore AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/O...

Senast uppdaterat

2018-11-08