Octopi: Säker Programering för Sakernas Internet
Forskningsprojekt , 2018 – 2023

(Summary in english)

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

John Hughes

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Koen Lindström Claessen

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Carl-Johan Seger

Forskningsprofessor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Mary Sheeran

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

LumenRadio AB

Göteborg, Sweden

Pelagicore AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: RIT17-0023
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/O...

Senast uppdaterat

2018-11-08