Chalmers styrkeområde Transport – finansiering 2017
Forskningsprojekt, 2017

Stöd till medverkan och utveckling av samarbeten inom projekten Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd och UnikAI, samt deltagande i arbetsgrupper inom NATO STO Applied Vehicle Technology. Vidare utveckling av simuleringsmetoder för framtida prediktering av transienta effekter hos fartygs propulsionssystem, t.ex. mot buller och vibrationer.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

École Centrale de Nantes

Nantes, France

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Wageningen, Netherlands

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

2018

Comparison of PANS and LES of the flow past a generic ship

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-30