Heterogeneous Traffic Groups Cooperative Driving Behaviours Research under Mixed Traffic Condition
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Syfte och mål
Projektet har som mål att utveckla ny metodik för att utvärdera trafik-säkerhet och flöde då autonomt körda fordon kör tillsammans med manuellt körda fordon på landsväg och motorväg.

Förväntade effekter och resultat
Kunskap från projektet skall användas för strategisk planering av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Projektet skall också stöta utveckling av nya avancerade säkerhetssystem samt stöta implementation av trafiksäkerhetspolicy i linje med Vision Zero.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet delas in i fyra arbetspaket 1) Projektledning 2) Forskningsaktiviteter 3) Publicerings och kunskapsspridning 4) nätverk och koordinering med andra pågående bilaterala kina samarbeten. Det huvudsakliga forskningsarbetet i arbetspaket 2) omfattar studier av olycksdata och FOT data samt körsimulatorstudier och sker i samverkan mellan Kinesiska och Svenska partner.

Deltagare

Selpi Selpi (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Eleonora Andreotti

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Pinar Boyraz Baykas

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Geely Automobile

Wan Chai, Hong Kong

Jingwei Hirain Technologies

Beijing, China

Research Institute of Highway (RIOH)

Beijing, China

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Tongji University

Shanghai, China

Tsinghua University

Peking, China

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02891
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-26