5G mobil positionering för fordonssäkerhet
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Cellulära kommunikationssignaler har använts för positionering under lång tid. Noggrannheten har emellertid aldrig varit tillräcklig för fordonstillämpningar. Det finns ett behov av korrekt och snabb positioninering för säkerhetskritiska fordonsapplikationer, såsom varningssystem och trafiksäkerhet. Idag kan dessa krav delvis uppfyllas av GPS, men inte i tät stadsbebyggelse. Kärnan för projektet är att utnyttja den nya femte generationens mobilsystem (sk 5G) för att ge exakt 3D position och rörelsesinformation, speciellt för utmanande stads- och förortsscenarier. Detta projekt är särskilt aktuellt eftersom projekttiden sammanfaller med standardiseringsaktiviteter inom 3GPP Release 17. Projektet samlar intressenter från industrin och den akademiska världen, med aktiviteter som sträcker sig från användningsfall och krav, via mätningar, algoritmer, signal och arkitekturdesign, till experimentell validering.

Deltagare

Henk Wymeersch (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

Veoneer

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03085
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13