Dynamic reconfiguration of vehicle battery systems
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Xiaoliang Huang

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Yujing Liu

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Changfu Zou

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-18