Datorbaserad materialutveckling för transportegenskaper
Forskningsprojekt, 2015 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Paul Erhart (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Mattias Ångqvist

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Erik Fransson

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Sandeep Kumar Singh

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Christopher Linderälv

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

William Armando Muñoz

Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://materialsmodeling.org

Senast uppdaterat

2023-12-20