Design för tillit mellan förare och autonoma fordon - TRUST
Forskningsprojekt, 2017 – 2022

Projektet: 

- undersöker vilka faktorer som påverkar människors tillit till autonoma fordon. Utforming av interaktionen - i vid bemärkelse - mellan förare/användare och fordon utgör ett speciellt fokus

- undersöker vilken kunskap som krävs för att stödja arbetet med utfomning av interaktionen, dvs. HMI där I=interaktion

- utvecklar metoder för att undersöka och mäta tillit

Deltagare

Marianne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Fredrick Ekman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-24