The Rise of Social Drones: A Constructive Research Agenda
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Drönare förväntas bli ett allt vanligare verktyg i vår vardag. I detta  forskningsprojekt som leds av Morten Fjeld och Sara Ljungblad (Co-PI) undersöker vi hur drönare och design av drönare påverkar individer och samhälle.

Situationer där människor och drönare interagerar kommer att öka, eftersom drönare kan hjälpa oss med alla typer av aktiviteter. De är redan idag en ganska vanlig syn. Men från att ha använts främst för filmning och fotografering finns det nu snabbt växande olika användningsområden. Autonoma drönare används redan för att transportera varor, och kan arbeta på byggarbetsplatser, släcka bränder, hjälpa människor med funktionsnedsättningar eller helt andra saker.

Sociala drönare förväntas vara en del av samhället på samma sätt som bilar och tekniska hjälpmedel är idag. De kan också komma att användas som personliga följeslagare och assistenter. Hur kan en sådan interaktion se ut? Forskarna som är involverade i projektet kommer att undersöka hur denna utveckling påverkar både individer och samhället som helhet, till exempel vad gäller vardagsupplevelser, lagar, policyer och utbildning.

Deltagare

Morten Fjeld (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Sara Ljungblad

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Mohammad Obaid

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Mafalda Samuelsson-Gamboa

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Ziming Wang

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Finansiering

Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelse

Projekt-id: M&MWallenbergsStiftelse
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-02