WATERTREE – Prediktering av haveri av dynamiska kablar på grund av nedbrytning av isoleringsmaterialet
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Sektorn för havsbaserad energi går mot installation av flytande vindkraftverk och parker med tidvatten- och vågkraftverk. En kommande utmaning för dessa installationer är kabeln som hänger från basen på anläggningarna eller går genom vattnet till havsbotten. Detta arrangemang utsätter kabeln för dynamiken i den marina miljön den är installerad i, vilket skapar oro för fel i dessa dynamiska kablar. Ett speciellt kabelfel och brott för undervattenskablar är nedbrytningen av isoleringsskikten genom en defekt kallad ”vattenträd”. Det här projektet utvecklar simuleringsmodeller som möjliggör propageringsanalys av vattenträd i dynamiska undervattenskablar på grund av mekaniska och elektriska belastningar. En metod presenteras som kan modellera propageringen av ett vattenträd för att förutsäga den tid det tar för det att propagera till en längd som orsakar fel i kabeln. Förmågan att förutsäga när en dynamisk kabel riskerar att brista i sin funktion möjliggör bättre planering av underhåll.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Erland Johnson

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Yuriy Serdyuk

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elnät och komponenter

Shun-Han Yang

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

NKT Cables AB

Falun, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50156-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-02