WINDSTRUC - vindassisterad framdrift för stora fartyg
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

WINDSTRUC är ett treårigt projekt där beräkningsmodeller utvecklas och jämförs med mätningar på en fysisk modell.Projektet kommer att sysselsätta en doktorand. Designföretag, utrustningsleverantörer och redare kommer att bidra till arbete och med finansiering. Projektet omfattar tre huvuddelar: (1) Konstruktion och tillverkning av ett teleskopiskt segelkoncept som utvecklats och patenterats inom ramen för Effship-projektet; (2) Utveckling av numeriskt verktyg för dimensionering och optimering av segelkonstruktioner för fartyg som baseras på Fluid-Struktur-Interaktionsimuleringar. Segelkonstruktioner liksom stora vindkraftverk, kräver samtidig analys av både struktur och fluid eftersom strukturens deformation på grund av den omgivande strömningen är så stor att strömningen påverkas av deformationen och därmed skapar ett kopplat problem; (3) Analys och utvärdering med ShipCLEAN-modellen. Modellen för teleskopriggen implementeras i ShipCLEAN och dess prestanda utvärderas och jämförs med andra segelkoncept.

Deltagare

Carl-Erik Janson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Fabian Thies

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Heng Zhu

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

ScandiNAOS AB

Göteborg, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

ScandiNAOS AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Stena Rederi AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Energimyndigheten

Projekt-id: 51552-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-23