Datadriven prediktion av batteriåldring
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Changfu Zou (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Torsten Wik

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Yizhou Zhang

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50187-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-26