Mot en holistisk och hållbar svensk värdekedja för ärtbioraffinaderi (100% ärt)
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål: Den nuvarande svenska ärtvärdekedjan är underutnyttjad och huvuddelen av ärtorna som produceras i Sverige används till foder. 100%Pea syftar till att, uppgradera den svenska ärtvärdekedjan inom jordbruks- och odlarledet, lager och distribution samt bearbetningsstegen för en högeffektiv ärtbioraffinering.
Inom 100%PEA kommer forskare vid Chalmers och SLU, isamarbete med Lantmännen ska finna de bästa ärtsorterna, utvärdera odlingsplatsen och skördetiden för bästa ärtråvara som passar för skalning, malning för en högeffektiv bioraffinaderiprocess. Förväntade effekter och resultat: Projektets resultat kommer att bidra till en holistisk värdekedja för ärtbioraffinaderiplattform för att förvandla lokalt producerade ärter till högvärdiga flera ingredienser för livsmedelstillämpning. Detta kommer att öka lokal innovation och därmed leda till ökade ekonomiska intäkter både för bönderna och processindustrin, samt välsmakande och hälsosamma växtbaserade livsmedelsingredienser för kunderna/konsumenterna. Upplägg och genomförande: 100%Pea kommer att följa implementeringen av sina föreslagna lösningar i 3 arbetspaket (WP) spridda över ärtvärdekedjan. För det första inverkan av ärtsort, ursprung och skördetid på bioraffinaderiets effektivitet. Sedan, i WP2, kommer det mest lovande lagringsförhållandet för ärt- och förbearbetningstillstånd som passar ärtbioraffinaderi att undersökas. Slutligen, i WP3 kommer en skalbar bioraffinaderiprocess för ärter som resulterar i hög fraktionerings-/extraktionseffektivitet och högkvalitativa fraktioner att utvecklas.

Deltagare

Mehdi Abdollahi (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-03566
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-11