Anpassning av flerbostadshus till extreme övervärme
Forskningsprojekt, 2024 – 2028

Högre medeltemperaturer tillsammans med mer frekventa och längre värmeböljor kommer ha avsevärda effekter på byggnader, särskilt de som är utan mekanisk kyla som bostäder, och öka riskerna för hälsa och komfort. Samtidigt kan efterfrågan på kylsystem och el drastiskt öka och få allvarlig inverkan på elnätets tillförlitlighet, särskilt under topplaster, och bidra till CO2-utsläpp. Projektet baseras på att kombinera och analysera befintliga data och syftar till att definiera för övervärme samband mellan termiskt klimat, byggnads- och lägenhetsegenskaper och boendes beteende. Genom att kombinera forskning inom arkitektur, teknik och sociologi och genom tillgång till befintliga termiska klimatdata och en byggnadsbeståndsmodell kommer projektet på kort tid att bidra till ny kunskap och stödja utvecklingen av riktlinjer för att hjälpa arkitekter, konsulter, fastighetsägare och myndigheter att bekämpa extrem värme i befintliga och nya lägenheter på ett energi- och resurseffektivt sätt.
 

Deltagare

Despoina Teli (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Martine Buser

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2023-01488
Finansierar Chalmers deltagande under 2024–2028

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2024-06-11