Hållbara strategier för logistik- och produktionsnätverk
Forskningsprojekt , 2012 – 2018

En övergripande målsättning är att skapa bättre förutsättningar att i föränderliga miljöer, och i vissa fall svåra och ovanliga situationer, klara av att uthålligt balansera hög leveransservice, låga kostnader och låg kapital­bindning i försörjningskedjor. Avsikten är en verksamhet med bättre förmåga att styra mot total lönsamhet, dvs där man både arbetar med förmågan att identifiera och utnyttja marknads­möjlig­heter och förmågan att leverera till en låg kostnad. Projektet studerar planerings- och styrningsupplägg i olika försvårande och/eller unika planringsmiljöer i försörjningskedjor, tex eftermarknad, bygg/återvinning, komplexa försörjningskedjor. Det studerar också hur ny teknologi kan fungera som möjliggörare. 

Deltagare

Patrik Jonsson (kontakt)

Professor vid Logistik och transport

Arni Halldorsson

Professor vid Logistik och transport

Jan Holmström

Gästprofessor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Mats Johansson

Professor vid Logistik och transport

Lars Medbo

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Paulina Myrelid

Projektassistent vid Logistik och transport

Carl Wänström

Universitetslektor vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Northern LEAD

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Projekt-id: 2012-01-16
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Tu...

Senast uppdaterat

2017-01-25