Strategier för global montering (GAIS) 2
Forskningsprojekt, 2016 – 2018

GAIS 2 syftar till att förbättra informations- och kunskapsutbyte inom ett globalt produktionsnätverk. Detta kommer att ske i två områden med avseende på monteringsanvisningar; Beredningsprocessen och upplärning och inlärning för montörer.

Projektet syftar också till att utveckla modeller och strategier för att kunna avgöra om du vill ha en decentraliserad eller centraliserat tillvägagångssätt inom tillverkningskonstruktionsprocessen och användargränssnittet för montering
instruktion. Dessutom har en strukturerad inlärningsprocess med de mest lämpliga tekniken för att minska inlärningskurvan och höja kvaliteten på lärandet.
GAIS 2 hoppas att locka yngre människor genom att erbjuda flexibilitet och ny teknik för inlärning och montering.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Magnus Åkerman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Liang Gong

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Pierre Johansson

Unknown organization

Dan Li

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Dan Paulin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Samarbetspartners

Combitech

Linköping, Sweden

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

XMReality

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-03360
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13