FOT-E (Field Operational Test dataset Enrichment)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Projektets mål är att extrahera data i insamlade videofilmer, från tidigare datainsamlingsprojekt, klassificera beteenden och rörelser, för att skapa en förbättrad databas. Denna databas ska hjälpa forskare att svara på frågor kring både aktiv och passiv säkerhet i fordon. Databasen ska även användas för validering av kommande, nya säkerhetsfunktioner kring bilförares uppmärksamhet i trafiken.

Deltagare

Thomas Streubel (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Marco Dozza

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

John-Fredrik Grönvall

Projektledare forskning vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Erik Svanberg

PDB-registrator vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksprevention

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Smart Eye AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03095
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-19