A 50-nm gate length InP pseudomorphic HEMT implemented in an MMIC broadband feedback amplifier
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mikael Malmkvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Anders Mellberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

16th International Conference on Indium Phosphide and Related Materials

386-388

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06