Highly Integrated 60 GHz Transmitter and Receiver MMICs in a GaAs pHEMT Technology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arne Alping

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE Journal of Solid-State Circuits

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13