Single-Chip 60 GHz Transmitter and Receiver MMICs for Very High Speed (several Gigabit/s) Wireless Transmission
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arne Alping

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

GigaHertz 2005

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08