Replication of continuous-profiled micro-optical elements for silicon integration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Karin Hedsten

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Anders Magnusson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jonas Melin

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Fredrik Nikolajeff

David Karlén

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Henrik Rödjegård

Gert Andersson

Applied Optics

Vol. 45 1 83-89

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06