On optimizing PID controllers for uncertain plants using Horowitz bounds
Paper i proceeding, 2000

control

robust

Författare

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Per-Olof Gutman

IFAC Workshop on digital control: Past, present, and future of PID control, Terassa, Spain

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06