H-inf control of uncertain systems using Horowitz bounds
Paper i proceeding, 2001

robust

control

Författare

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Per-Olof Gutman

American Control Conference, Arlington, VA, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06