Global Controller Optimization Using Horowitz Bounds
Paper i proceeding, 2002

control

robust

Författare

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Kenneth Holmström

Michael Saunders

Per-Olof Gutman

IFAC World Congress, Barcelona, Spain

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06