1.3 to 1.5 um light emission from InGaAs/GaAs quantum wells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Qing Xiang Zhao

Chalmers, Forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Applied Physics Letter

Vol. 85 875-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07