1.3-1.55 um light emission from InGaAs/GaAs quantum wells on GaAs using dipole delta-doping
Paper i proceeding, 2004

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Qing Xiang Zhao

Chalmers, Forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik

Xia Dong Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IPRM04, Kagoshima, Japan, May 31 - June 4, 2004

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07