Prediction of the Effectiveness Potential of a Post Impact Stability Control System for Passenger Cars in Secondary Collisions following an Initial Side Impact
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Bengt J H Jacobson

Derong Yang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jianbo Lu

Mathias R Lidberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

FISITA 2014 World Automotive Congress - 2-6 June 2014, Maastricht, The Netherlands

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13