Vehicle tyre to road friction value estimation arrangement
Patentansökan, 2013

Författare

Mats Jonasson

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Derong Yang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Timothy James Gordon

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Volvo Car Corporation

13197415.6-1756

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik