Multifunctional MMIC design and antenna integration
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Paul Hallbjörner

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arne Alping

Abstract book WOCSDICE 2006

1652-0769 (ISSN)

Vol. 1 1 109-111

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07