A novel multigrid approach for Lagrangian modeling of fuel mixing in fluidized beds
Paper i proceeding, 2010

Författare

Meisam Farzaneh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Srdjan Sasic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

David Pallarès

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Proc. of IMFC2010, International Conference on Multiphase Flow (Tampa, USA)

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07