Single-Chip 60 GHz Transmitter and Receiver MMICs in a GaAs mHEMT Technology
Paper i proceeding, 2006

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arne Alping

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Proceedings of IEEE MTT-S International Microwave Symposium, 11-16 June, 2006

801-804

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08