MEMS-based VCSEL beam steering using replicated polymer diffractive lens
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Karin Hedsten

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Jonas Melin

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Modh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

David Karlén

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Björn Löfving

Göteborgs universitet

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Fredrik Nikolajeff

Sensors and Actuators, A: Physical

0924-4247 (ISSN)

Vol. 142 1 336-345

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07