Noise optimization of InP HEMTs
Paper i proceeding, 2006

Författare

Mikael Malmkvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anna Malmros

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Piotr Starski

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Proc. European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits

97-99

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06