Collaborative Public Management: Coordinated Value Propositions among Public Service Organisations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Thomas Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christian Gadolin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Public Management Review

1471-9037 (ISSN)

Vol. 22 6 791-812

Processorienteringens begränsningar i vården - alternativa organiseringsformer baserade på patientens behov

Forte, 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.1080/14719037.2019.1604793

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-13