Benchmarking of a contemporary soil model for simulation of deep excavations in soft clay
Paper i proceeding, 2019

Författare

Johannes Tornborg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Anders Kullingsjö

Mats Karlsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Proceedings of the XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Reykjavik, Iceland,

Tidsberoende effekter av schakt i lös lera

Trafikverket, 2018-04-01 -- 2020-12-31.

Omgivningspåverkan på olika grund av djupa schakter i lösa leror

Formas, 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Geoteknik

Byggproduktion

Infrastrukturteknik

DOI

10.32075/17ECSMGE-2019-0721

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-18