A micromechanically based model for strain rate effects in unidirectional composites
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Vivekendra Singh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

RISE Research Institutes of Sweden

Robin Olsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

RISE Research Institutes of Sweden

Erik Marklund

RISE Research Institutes of Sweden

Mechanics of Materials

0167-6636 (ISSN)

Vol. 148

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Pappers-, massa- och fiberteknik

Infrastrukturteknik

DOI

10.1016/j.mechmat.2020.103491

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-19