Vivekendra Singh

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Vivekendra är industridoktor vid Swerea SICOMP. Hans forskningsprojekt heter "Development of material model with strain rate effects for polymer composite materials in crash simulations". Mer information finns på den engelska sidan.

Källa: chalmers.se