Levels of what? Investigating drivers' understanding of different levels of automation in vehicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

automated driving

human-centric

empirical study

levels of automation

vehicle automation

user study

Författare

Fjolle Novakazi

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Volvo Cars

Mikael Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Marianne Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Journal of Cognitive Engineering and Decision Making

1555-3434 (ISSN)

Vol. 00 00 1-17

Semi-Autonom körning och dess påverkan på Mod-medvetenhet och användarUpplevelse (SAMU)

VINNOVA, 2017-10-02 -- 2021-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Psykologi

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-19