A 300-mu W Cryogenic HEMT LNA for Quantum Computing
Övrigt konferensbidrag, 2020

No abstract available

Författare

Eunjung Cha

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Niklas Wadefalk

Low Noise Factory AB

Giuseppe Moschetti

Qamcom Research & Technology

Arsalan Pourkabirian

Low Noise Factory AB

Jorgen Stenarson

Low Noise Factory AB

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

IEEE/MTT-S International Microwave Symposium (IMS)
Virtual; online, USA,

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-06